Velkommen til DIT-konvertitundervisning

DIT-konvertitundervisning har til formål at yde support til nye muslimers udvikling i deres første stadier.

Dette gøres primært ved at tilbyde et kvalificeret undervisningsforløb i basisislam men også gennem sociale aktiviteter, rådgivning og support til enhver tænkelig situation, hvor et reelt behov måtte opstå for en konvertit.

Realiteten er, at flere og flere danskere vælger islam som deres religion. Til at imødekomme denne positive udvikling og konvertitternes nye udfordringer som muslimer, har Det Islamiske Trossamfund i København søsat dette initiativ.

DIT-konvertitundervisning blev dannet i 2010 ved i første omgang at tilbyde undervisning til mandlige konvertitter, som allerede året efter udviklede sig til at tilbyde undervisning til kvindelige konvertitter også.

Her på hjemmesiden kan du under de forskellige faner læse mere om os og vores arbejde.