Vision og mission

Vision

Overordnet stiler vi efter at udbyde enhver reel service og efterkomme ethvert behov for support til enhver konvertit i det danske samfund – dette gælder også for folk, der har brug for hjælp op til en konvertering til islam.

Vi søger at opnå perfektion i vores oprigtighed og service.

Vi lader os inspirere af andre med samme formål, og vi ønsker tillige at være en inspiration for andre.

Mission

Service og support

DIT-konvertitundervisning holder ugentlige lektioner, hvor konvertitter mødes og kan opnå en solid basisviden om islam samt blive introduceret til nogle af de primære islamiske praksisser ud fra en klassisk forståelse af islam – heriblandt bønnen, fasten m.m.

 

Perfektion og oprigtighed

Der opstår typisk en række spørgsmål for konvertitter eller op til deres konvertering, hvilket vi åbent imødekommer og tilbyder i den forbindelse den nødvendige kvalificerede rådgivning.

Underviserne hos DIT-konvertitundervisning er alle nøje udvalgte for at sikre følgende:

 • En passende standard af viden og formidlingsteknik.
 • En opvækst i Danmark med forståelse for kultur, traditioner, religioner, ateisme etc.
 • At den gode atmosfære og hyggen bevares naturligt, inden, under og efter lektionerne.

Alle vores undervisere og vejledere er repræsentanter for Det Islamiske Trossamfund og arbejder under vejledning af Det Islamiske Trossamfunds imam.

En del konvertitter oplever forskellige reaktioner fra omverdenen, som kan give anledning til en række spørgsmål og support. Derfor er vi ekstra opmærksomme og indforståede med diskretion vedrørende personlig eller kollektiv samtale, der berører personfølsomme oplysninger.

En del henvendelser vedrører spørgsmål som:

 • Usikkerhed om man kan blive en ”god nok muslim” som konvertit?
 • Skal jeg ikke kunne læse koranen på arabisk?
 • Er det normalt, at jeg bliver lidt skræmt ved tanken om, at Gud kender til mine inderste tanker og følelser?
 • Hvorfor er der forskellige meninger og holdninger til samme sag i islam?
 • Er der ikke for meget fokus på, hvad man må, og hvad man ikke må?
 • Hvordan plejer jeg bedst min sjæl?
 • Hvad er skæbnen for en størrelse?
 • Kan jeg godt bede, selvom jeg ikke ved præcist hvordan?
 • Nogle muslimer siger, at et navneskift til et arabisk navn er nødvendigt. Hvordan forholder det sig?

 

Inspiration og udvikling

Vi er altid på udkig og lader os inspirere af hvad og hvordan andre udfører lignende tiltag. Derfor er input, idéer til arrangementer etc. hilst velkommen uanset fra hvem og hvornår.